Skip to main content

Cvičení 6

Posted in

V dnešním cvičení si procvičíme restrukturalizaci dat se zaměřením na rastrová data. Hlavním úkolem bude nalézt pozemky s ornou půdou se sklonem max. do 7°o minimální velikosti 10 ha.

Uložte si data na svůj disk a otevřete v programu ArcGIS projekt cv6.mxd.

Převod dat.

 • V prvním kroku je potřeba převést pole z polygonové vrstvy CORINE.SPH na rastr Nejprve vyberte ve vrstvě pouze plochy s atributem „orná půda mimo zavlažovaných ploch“ [funkce SELECT BY ATTRIBUTES] a poté převeďte vektor na rastr [funkce POLYGON TO RASTER].

  Klikni pro zvětšení

  Reklasifikace dat.

 • Ve druhém kroku musíte reklasifikovat sklonitost na požadované hodnoty, tedy do 7°
  Nejprve se upraví na kartě Symbology v Layer Properties počet tříd na 2 třídy a jejich rozsah hodnot (0-7°; 7-54,2°). Poté se provede deklasifikace dat tak, aby zůstala pouze třída 0-7°. [funkce RECLASSIFY].

  Klikni pro zvětšení

  Topologické překrytí u rastrů.

 • Poté je potřeba provést průnik vrstvami. K tomu se použije funkce RASTAR CALCULATOR, pomocí které je možné zjistit průnik dat . Výsledkem jsou pouze plochy orné půdy, které mají sklon do 7°.

  Klikni pro zvětšení

  Převod dat. Tvorba nového pole a výpočet plochy

 • Poté se v tabulce vytvoří nové pole, kde se automaticky vypočítá plocha každého polygonu. Pozn. Aby bylo možné počítat v ha, je potřeba mít nastavený souřadnicový systém u vrstvy, jinak se počítá v metrech.

  Klikni pro zvětšení

  Poté si vyberte ve vrstvě pouze plochy s velikostí na 10 ha[funkce SELECT BY ATTRIBUTES]a data uložte do nové vrstvy [na vrstvě DATA - EXPORT DATA].