Skip to main content

Cvičení 5

Posted in

V dnešním cvičení si procvičíme restrukturalizaci dat se zaměřením na vektorová data

Nastavení souřadnicového systému u dat. Transformace mezi souřadnicovými systémy.
Uložte si data na svůj disk a otevřete program ArcGIS. Přidejte si do projektu postupně vrstvy KRAJE1. SHP, KRAJE2.SPH, KRAJE 3.SHP. Protože data byla vytvořena v různých souřadnicových systémech, ale tato informace u dat není nadefinována, data nelze překrýt.
V ArcCatalogu je tedy potřeba k jednotlivých vrstvám přiřadit odpovídající souřadnicový systém (KRAJE1. SHP – S-JTSK, KRAJE2.SPH – S42, KRAJE 3.SHP - WGS84. Poté si v projektu vytvořte nový datový rámec a načtěte všechny 3 vrstvy. Data by se již měla překrývat, neboť dojde k automatické transformaci dat do jednoho souřadnicového systému

Topologické překrytí
Uložte si data na svůj disk a otevřete v programu ArcGIS projekt cv5b.mxd.
Nejprve budeme pracovat v 1. datovém rámci „Výběr na okres“

  • Vytvořte nové vrstvy sídel ( z vrstvy SIDLAB.SHP) a radonového rizika (z vrstvy RIZIKO) pouze na váš zvolený okres [funkce CLIP]
  • Spojte vrstvy sídel a radonového rizika tak, aby bylo možné sídla roztřídit dle radonového rizika [funkce IDENTITY]
  • Použijte vrstvu OKRESY.SHP (pro celou ČR) a vytvořte z ní novou vrstvu dle jednotek NUTS2. [funkce DISSOLVE]

Aktivujte 2. datový rámec „výběr na Jihočeský kraj“

  • Vytvořte nové vrstvy bažin a lesů pouze na Jihočeský kraj. [funkce CLIP]
  • Vytvořte novou vrstvu, kde budou jen bažiny Jihočeského kraje, které se nacházejí pouze v lese. [funkce INTERSECT]
  • Vytvořte novou vrstvu, kde budou možné identifikovat bažiny mimo les, bažiny v lese a les bez bažin. [funkce UNION]

Generalizace dat
Uložte si data na svůj disk a otevřete v programu ArcGIS projekt cv5c.mxd.

Vyzkoušejte si základní metody generalizace

  • Spojte jednotlivé budovy do bloku zástavby [funkce AGGREGATE POLYGONS]. Nutné nastavit vzdálenosti, pro které se budou prvky spojovat. Vyzkoušejte, jak se provede spojení při nastavení 50m a 100m.
  • Zjednodušte vodní tok [funkce SIMPLIFY LINE, tolerance zjednodušení např. 10 a 50m, SMOOTH LINE, tolerance např. 50 a 100m].