Skip to main content

Cvičení 2

Posted in

Náplň druhého cvičení bude věnována opakování práce s tabulkou a vektorizace nových dat. (Atributové dotazy. Propojení a spojení tabulek. Tvorba nových polí. Tvorba nových dat - body, linie a polygony. Videa ke cvičením naleznete u 1GIS1 (cv2 - 2.část, cv3 a cv5)

Nově bude probírána tvorba geodatabáze, definování topologických pravidel, subtypů a domén. V rámci tvorby nových dat bude probrána pokročilá editace dat a kontrola topologie. Zde je možné si stáhnout data potřebné pro cvičení.

1) Atributové dotazy (opakování z 1GIS1)

 • Zjistěte, kolik okresů má počet obyvatel v roce 2001 větší jak 100 000.
 • Zjistěte, kolik okresů je v Ústeckém a Libereckém kraji.
 • Zjistěte, kolik okresů Ústeckého kraje má počet obyvatel v roce 2001 menší jak 120 000.

  2) Propojení dat a spojení dat (opakování z 1GIS1)

 • Propojte mezi sebou tabulky obce, okresy a kraje
 • Připojte nová data (počet obyvatel v roce 2009) ke krajům a klasifikujte podle nich.

  3) Tvorba nové vrstvy – vektorizace(opakování z 1GIS1)

 • Otevřete projekt geodatabáze.mxd
 • Vytvořte nové vrstvy vodstva dle mapy a do tabulky doplňte název toku, pokud je na mapě a druhé pole pro hodnoty průtoku.

  4) Tvorba geodatabáze

 • Tvorba geodatabáte, import existující dat, nastavení domén, subtypů, topologie, kontrola dat.
 • Ukázka vektorizace dat a pokročilá editace (úprava linie, rozdělení, spojení, funkce Trace)

  ------------------------------------------------------------------------
  Samostatně:
  Procvičit tvorbu geodatabáze Videotutoriálu

  Vytvoříme si vlastní geodatabázi, do které budeme vektorizovat část mapy.
  Mapa je stažení ZDE

  Postup práce:
  1. Vytvoření GDB
  2. Vytvoření feature dataset + nastavení souřadnicového systému
  3. Vytvoření následujících feature class:

 • Koty - body, atribut VYSKA(typ float) a NAZEV(text)
 • POI - body, atribut TYP(short integer)
 • Komunikace - linie, atribut TRIDA(short integer)
 • Zeleznice - linie,
 • Vodni_toky - linie, atribut NAZEV(text)
 • Les - polygon,
  4. U vrstvy komunikace definujeme subtypy - 1.trida, 2.trida, ostatni komunikace
  5. U vrstvy Koty definujeme domenu v rozsahu 150-1000m (ochrana před špatným zadáním atributu)
  6. Vytvoříme topologická pravidla dle obrázku.
  Přehled všech topologických pravidel
  7. Provedeme vektorizaci prvků.
  8. Provedeme kontrolu a opravu topologických chyb.