Skip to main content

Cvičení 11

Posted in

Hodnocení vývoje krajiny pomocí rastrových dat.

Stáhněte si data na disk a otevřete si projekt. Postup hodnocení vývoje krajiny pomocí rastrových dat je uveden v přiloženém souboru.