Skip to main content

Cvičení 12

Posted in

Postup odevzdání seminární prácev ArcGIS 10.0. Odevzdávat se bude na ArcGis Online do sdílené skupiny FZP UJEP a to pomocí mapového balíčku (Map Paskage File)

Před vlastní publikací je třeba se zaregistrovat na arcGis.com. Máte-li vytvořen již účet u ESRI (např výukové kurzy), stačí na stránce arcgis.com tento účet aktivovat. Vše viz obrázek.

Poté vyhledejte skupinu FZP UJEP

a požádejte o zařazení do skupiny. (přiřazení potvrzuje Mgr. Novák)

V ArcGis desktopu svůj vytvořený projekt publikujete na AarcGis Online pomocí nástroje File/Create Map Package. Pro vystavení musíte mít vyplněny metainformace v nabídce File/Map Document Properties (Title, Summary, Description, Tags - klíčová slova).

Přihlaste se na ArcGis Online

Pomocí nástroje File/Create Map Package zkontrolujete svůj projekt, budete jej moci uložit jako jeden balíček (vhodné pro přenos mezi počítači) a také jej publikovat na ArcGis Online.

Vyberte možnost Upload package to ma ArcGis Online account a zadejte název projektu.

Překontrolujte, zda je Váš projekt v pořádku tlačítkem Validate - vyskytnou-li se chyby nebo varování, odstraňte jej (viz přednáška a cvičení 10)
Pomocí tlačítka Share sdílejte projekt na ArcGis Online

Doplňte metainformace pro arcGis Online
Vyberte sdílení Vašeho projektu skupině FZP UJEP a potvrďte

Váš projekt se zabalí do balíčku a odešle na arcgis Online.